Uredništvo

Kontaktna oseba:

Luka Wraber
Dunajska ulica 68
A-2340 Mödling
E-naslov: office@lukawraber.com

Možnosti za stik:

  • prek e-pošte
  • pošta

Sodelovanje v spletnih sporih

Potrošniki imajo možnost vložiti pritožbe na platformi za spletno reševanje sporov.
EU: http://ec.europa.eu/odr.
Pritožbo nam lahko pošljete tudi neposredno na naslednji e-poštni naslov:
office@lukawraber.com